نوشته‌ها

سوال از شما – چنانچه کارگری در کارگاهی ترک کار کرده آیا باید به‌صورت مکتوب به تامین‌اجتماعی اعلام شود؟

✅پاسخ از ما: موضوع:ترک کار خیر، رسمی‌ترین کانال ارتباطی کا…