نوشته‌ها

سوال از شما – نحوه تنظیم سفته چگونه است؟

✍🏻سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ بوده و علاوه بر …