نوشته‌ها

سوال از شما – مهلت های قانون تجارت چک چیست؟

  ✅۱۵ روز ➖مهلت برگشت زدن ۱۵ روز خواهد بود، چنانچه محل صدو…