نوشته‌ها

مجتمع صنعتی جوان‌زاد

مناقصه جذب پیمانکار بهسازی و آسفالت معابر مجتمع صنعتی صباشهر

مجتمع صنعتی صباشهر جهت انجام امور بهسازی و آسفالت معابر مجتمع…
استخدام در مجتمع صنعتی صباشهر

مناقصه جذب پیمانکار خدمات فضای سبز مجتمع صنعتی صباشهر

/
مجتمع صنعتی صباشهر جهت انجام امور نگهداری و رسیدگی به فضای سب…
مجتمع صنعتی جوان‌زاد

مناقصه جذب پیمانکار امورحفاظتی مجتمع صنعتی صباشهر

/
مجتمع صنعتی صباشهر جهت انجام امور حفاظتی و خدمات امنیتی به شر…
مجتمع صنعتی جوان‌زاد

مناقصه جذب پیمانکار امور نظافتی مجتمع صنعتی جوانزاد

/
مجتمع صنعتی جوانزاد جهت انجام امور نظافتی و خدمات دفتر مرکزی خو…