نوشته‌ها

سوال از شما – شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین چیست؟

  برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شو…