نوشته‌ها

سوال از شما – شرایط پرداخت خسارت، بدون کروکی (بیمه شخص ثالث) چیست ؟

  ✏هر دو خودرو مقصر و زيان ديده، در زمان وقوع حادثه، دارا…