نوشته‌ها

سوال از شما – سابقه لازم برای دریافت پایه سنوات کارگران چند سال است؟

✅پاسخ از ما: موضوع:پایه سنوات حداقل سابقه لازم برای دریافت پایه سن…