نوشته‌ها

سوال از شما – در صورتیکه زن و مرد هر دو بیکار شوند،آیا مقرری بیمه بیکاری به هر دو تعلق میگیرد‌؟

✅پاسخ از ما: موضوع:مقرری بیکاری  در صورت اخراج زن و شوهر، مقرری بی…