نوشته‌ها

سوال از شما – تفاوت بین دعوای کیفری و دعوای حقوقی چیست ؟

  📍دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه م…