نوشته‌ها

✅ قابل توجه تسهیلات گیرندگان تولیدی

مصوبه حذف ربح مرکب از ۲۵ دی لازم الاجراست. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت برای حذف سود مرکب با…