نوشته‌ها

سوال از شما – ایا شرکت ها ملزم به خرید مانده مرخصی پرسنل خود می باشند؟

  ✅پاسخ از ما: موضوع:مانده_مرخصی به استناد ماده ۷۱ قانون کار "در…