نوشته‌ها

مجتمع صنعتی جوان‌زاد

مناقصه جذب پیمانکار امور نظافتی مجتمع صنعتی جوانزاد

/
مجتمع صنعتی جوانزاد جهت انجام امور نظافتی و خدمات دفتر مرکزی خو…