نوشته‌ها

سوال از شما – آیا کارفرما می‌تواند هر زمانی که خواست کارگر خود را اخراج کند یا خیر؟

✅پاسخ از ما: 🌕 برای پاسخ به این سؤال باید به این نکته توجه…