نوشته‌ها

آیا وقتی بیمه اختیاری داریم در جایی استخدام شویم به مشکل بر می خوریم ؟

  در بیمه های اختیاری؛ به محض اشتغال و واریز حق بیمه، بیمه اختیا…