نوشته‌ها

سوال از شما – آیا حق شیفت جزو دستمزد ثابت است ؟

  ✅پاسخ از ما:  بر اساس ماده ۳۶ قانون کار در کارگاههایی…