نوشته‌ها

سوال از شما – کسی که روزهای قبل از تعطیلات رسمی را غیبت کرده باشد ، آیا حقوق روزهای تعطیل رسمی به ایشان تعلق می گیرد؟

✅پاسخ از ما: موضوع:تعطیلات_رسمی بنا به تعریف ماده ۱۴ قانون کار در …