نوشته‌ها

سوال از شما – آیا پرداخت حق اولاد و مسکن براساس کارکرد ماه صورت میگیرد؟

✅پاسخ از ما: 🌕مزایا از قبیل بن ، حق مسکن، حق اولاد ،ماهانه ت…