نوشته‌ها

سوال از شما: در موارد خاص مانند فوت بستگان نزدیک و یا ازدواج، آیا کارگر باید از مرخصی سالانه خود استفاده کند؟

✅ پاسخ از ما ؛ طبق ماده 73 قانون كار كليه كارگران مشمول اين قا…