مطالب توسط مدیرسایت مجتمع صنعتی جوانزاد

✅ قابل توجه تسهیلات گیرندگان تولیدی

مصوبه حذف ربح مرکب از ۲۵ دی لازم الاجراست. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت برای حذف سود مرکب با عنوان “طرح دو فوریتی تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور” در روزنامه رسمی ۱۰ دی ۹۸ منتشر و از تاریخ ۲۵ دی ماه لازم الاجرا خواهد بود. بانک مرکزی مکلف بوده بر اساس تبصره ذیل ماده ۹ […]

صورت جلسه شماره ۴

با توجه به رشد روز افزون نیاز کشور به مجموعه های تولیدی و رونق تولید و جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، ضرورت توسعه و ایجاد شهرک ها و مجتمع های صنعتی روز به روز بیشتر نمود پیدا کرده است. مجتمع صنعتیصباشهر با فضای تقریبی ۴۰ هزار متر مربع به منظور تامین و توسعه […]

صورت جلسه شماره ۳

با توجه به رشد روز افزون نیاز کشور به مجموعه های تولیدی و رونق تولید و جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، ضرورت توسعه و ایجاد شهرک ها و مجتمع های صنعتی روز به روز بیشتر نمود پیدا کرده است. مجتمع صنعتی صباشهر با فضای تقریبی ۴۰ هزار متر مربع به منظور تامین و […]

صورت جلسه شماره ۲

با توجه به رشد روز افزون نیاز کشور به مجموعه های تولیدی و رونق تولید و جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، ضرورت توسعه و ایجاد شهرک ها و مجتمع های صنعتی روز به روز بیشتر نمود پیدا کرده است. مجتمع صنعتی صباشهر با فضای تقریبی ۴۰ هزار متر مربع به منظور تامین و […]

صورت جلسه شماره ۱

با توجه به رشد روز افزون نیاز کشور به مجموعه های تولیدی و رونق تولید و جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، ضرورت توسعه و ایجاد شهرک ها و مجتمع های صنعتی روز به روز بیشتر نمود پیدا کرده است. مجتمع صنعتی صباشهر با فضای تقریبی ۴۰ هزار متر مربع به منظور تامین و […]

مناقصه جذب پیمانکار بهسازی و آسفالت معابر مجتمع صنعتی صباشهر

مجتمع صنعتی صباشهر جهت انجام امور بهسازی و آسفالت معابر مجتمع به شرکتی مجرب و معتبر جهت محول کردن امور مذکور نیازمند است. شرکت ها و پیمانکاران محترم میتوانند از طریق این صفحه در مناقصه شرکت کنند. بدیهی است پس از بررسی رزومه ها و پیشنهادها، پیمانکار مورد نظر انتخاب و به ایشان اطلاع رسانی […]

مناقصه جذب پیمانکار خدمات فضای سبز مجتمع صنعتی صباشهر

مجتمع صنعتی صباشهر جهت انجام امور نگهداری و رسیدگی به فضای سبز به شرکتی مجرب و معتبر جهت محول کردن امور مذکور نیازمند است. شرکت ها و پیمانکاران محترم میتوانند از طریق این صفحه در مناقصه شرکت کنند. بدیهی است پس از بررسی رزومه ها و پیشنهادها، پیمانکار مورد نظر انتخاب و به ایشان اطلاع […]

مناقصه جذب پیمانکار امورحفاظتی مجتمع صنعتی صباشهر

مجتمع صنعتی صباشهر جهت انجام امور حفاظتی و خدمات امنیتی به شرکتی مجرب و معتبر جهت محول کردن امور مذکور نیازمند است. شرکت ها و پیمانکاران محترم میتوانند از طریق این صفحه در مناقصه شرکت کنند. بدیهی است پس از بررسی رزومه ها و پیشنهادها، پیمانکار مورد نظر انتخاب و به ایشان اطلاع رسانی خواهد […]

مناقصه جذب پیمانکار امور نظافتی مجتمع صنعتی جوانزاد

مجتمع صنعتی جوانزاد جهت انجام امور نظافتی و خدمات دفتر مرکزی خود به شرکتی مجرب و معتبر جهت محول کردن امور مذکور نیازمند است. شرکت ها و پیمانکاران محترم میتوانند از طریق این صفحه در مناقصه شرکت کنند. بدیهی است پس از بررسی رزومه ها و پیشنهادها، پیمانکار مورد نظر انتخاب و به ایشان اطلاع […]