پرسش از شما – کسی که فارغ التحصیل شده و سربازی رفته و الان بیکاره می تواند خود را تا پیدا کردن کار، بیمه تامین اجتماعی کند؟

✅پاسخ از ما:
🌕خیر. باید حداقل یک ماه سابقه بیمه پردازی اجباری ( کارگری ) داشته باشد تا بتواند بصورت اختیاری خود را بیمه کند. در صورت اشتغال نیز توسط کارفرما بیمه اجباری خواهد شد. حق بیمه اجباری نیز ۳۰ درصد حقوق و دستمزد است که ۷ درصد آن توسط بیمه شده پرداخت می شود. البته در بیمه اختیاری ۲۷ درصد است که کلا توسط بیمه شده پرداخت می شود.