سوال از شما – ایا کارفرما در صورت رضایت کارگر میتواند او را بیمه نکند ؟

کارفرما حتی در صورت رضایت کارگر نمی‌تواند او را بیمه نکند
 قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی :
🔰برخی کارگران ناچار می‌شوند زمان شروع به کار برگه سفیدی به کارفرما بدهند مبنی بر اینکه هیچ حقی ندارند و همه حق‌و‌حقوق خود را گرفته‌اند.
🔰ردوبدل‌کردن برگه قرارداد سفید، نافی مسئولیت بیمه‌ای کارفرما در قبال کارگران نیست.
🔰کارفرما هر نوع قراردادی با کارگر داشته باشد -اگر رابطه دستمزدبگیری برقرار باشد- باید کارگران خود را بیمه کند تا مشمول جریمه نشود.