اطلاعات مالیاتی

 

🔷 آیا می دانید از حیث مالیات بر درآمد املاک اجاری ، هر شخص در تهران از 《مجموع》 املاک مسکونی اجاری خود تا متراژ ۱۵۰ متر از مالیات اجاره معاف میباشد و مازاد آن مشمول مالیات اجاره خواهد بود و اینکه این متراژ معافیت برای سایر مناطق ۲۰۰ متر می باشد.
🔹 توضیح اینکه این بهره مندی از این میزان معافیت الزاماً برای املاک با کاربری مسکونی و استفاده جهت سکونت قابل اعمال در پرونده های مالیاتی خواهد بود/تازه های مالیاتی