سوال از شما – شرایط پرداخت خسارت، بدون کروکی (بیمه شخص ثالث) چیست ؟

 

✏هر دو خودرو مقصر و زیان دیده، در زمان وقوع حادثه، دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر و پیوسته باشند.
✏رانندگان هر دو خودرو، دارای گواهینامه مجاز رانندگی وسیله نقلیه مورد حادثه باشند.
✏میان طرفین حادثه، اختلافی وجود نداشته باشد.
✏خسارت، منجر به جرح نباشد.
✏هر دو خودرو (مقصر یا زیان دیده)، به شعبه پرداخت خسارت مراجعه کنند.
✏سقف خسارت بدون کروکی، ۶۳ میلیون ریال است.
✏در خصوص خسارات جرحی وارده نیز میتوان بدون طرح دعوی برای جبران خسارت به اداره تامین خسارت جانی بیمه مربوط مراجعه کرد مشروط بر آنکه علاوه بر موارد ذکرشده در متن خسارت جرحی وارده بیش از ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال نباشد!!
✏بدیهی است تعیین میزان خسارت جرحی تاسقف فوق برعهده پزشک معتمد ومقیم در اداره تامین خسارت جانی بیمه مربوط میباشد.
لازم به ذکر است عنوان آن (پرداخت خسارت به روش توافقی) میباشد.