استخدام در مجتمع صنعتی صباشهر

مجتمع صنعتی صباشهر به منظور تکمیل کادر پرسنلی در واحدهای مختلف این مجموعه نسبت به جذب و استخدام در ردیف های شغلی مختلف دعوت به همکاری می نماید.

مراحل استخدام:

۱- دریافت و تکمیل فرم استخدامی از این لینک: دانلود فرم

۲- پس از دریافت و تکمیل فرم باید فرم مربوطه را از طریق پنل این صفحه ارسال نمایید.

۳- پس از بررسی مدیران واحد ها در صورت تایید و نیاز مجموعه های مربوطه به توانمندی ها و خصوصیات متقاضیان، جهت طی ادامه مراحل گزینش با متقاضیان محترم در زمان مقتضی تماس گرفته خواهد شد.