آدرس:

شهریار، بلوار آزادگان، مقابل کشتارگاه قائم، انتهای بوستان چهارم

تلفن

۶۵۷۶۴۴۰۰

موبایل

۰۹۱۲۰۰۳۰۲۸۰